Νέος πρόεδρος στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας Β.Ξυγκώρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
O Β.Ξυγκώρος επικράτησε του Γ.Γκούμα για το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.
Στη Μεσσηνία ψήφισαν συνολικά 1.904 μέλη, εκ των οποίων 1.648 στην Καλαμάτα, 103 στην Πύλο και 153 στην Κυπαρισσία.
Τα αποτελέσματα
Τμήμα Τουρισμού
Μεσσηνία Καινοτομία- Ξυγκώρος 44
Νέο Επιμελητήριο – Γκούμας 22

Εξαγωγικό Τμήμα
Μεσσηνία Καινοτομία- Ξυγκώρος 42
Νέο Επιμελητήριο – Γκούμας 25

Τμήμα Μεταφορών
Μεσσηνία Καινοτομία- Ξυγκώρος 37
Νέο Επιμελητήριο – Γκούμας 72
Τμήμα Μεταποίησης
Μεσσηνία Καινοτομία – Ξυγκώρος 204
Νέο Επιμελητήριο – Γκούμας 140

Εμπορικό Τμήμα
Μεσσηνία Καινοτομία – Ξυγκώρος 265
Νέο Επιμελητήριο – Γκούμας 199

Τμήμα Υπηρεσιών
Μεσσηνία Καινοτομία – Ξυγκώρος
Νέο Επιμελητήριο – Γκούμας