Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της HELMEPA

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος-HELMEPA, οι εκλεγέντες, σύμφωνα με το Καταστατικό, συνήλθαν και συγκρότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος:                           Σεμίραμις Παληού
Αντιπρόεδρος:                      Ιωάννης Ξυλάς
Γενική Γραμματέας:              Ειρήνη Νταϊφά
Ειδική Γραμματέας:              Αικατερίνη Λως
Ταμίας:                               Αριστείδης Πίττας

Αναπληρωτής Ταμίας:          Μιχάλης Δαλακούρας

Μέλη (με αλφαβητική σειρά):

Παναγιώτης Ζαχαριάδης
Γεώργιος Καλλιάνης
Γεώργιος Καραγεωργίου
Κάλλη Λιβανού
Ιωάννα Μαρτίνου
Δημήτριος Ματθαίου
Αθανάσιος Μπέης
Μιλένα Παππά
Ιωάννης Χαλάς