Νέο ΔΣ στους Φίλους Κάστρου Μεθώνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθώνης προέκυψαν για την επόμενη τετραετία ύστερα από τις πρόσφατες εκλογές. Σε αυτές ψήφισαν 31 άτομα και το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τα 4 μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. – τα οποία υπέβαλαν εκ νέου υποψηφιότητα (Ε. Ζησιμοπούλου, Αντ. Τσιρίγος, Διον. Κριάρης και Ελ. Σπυράκου) και 3 νέα μέλη (Χ. Χαραλαμπίδης, Ε. Μπάμπαλης και Διον. Ψαλλίδας).

Η νέα ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από ένα μέλος το οποίο συμμετείχε στην προηγούμενη (Φωτ. Βουγιούκα) και δύο νέα (Ν. Δημητρόπουλος και Αλ. Νάσσος).