Νίκος Πατσαρίνος: Ανάπτυξη με σχεδιασμό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Χαιρετίζουμε την αναθεώρηση, από την Κυβέρνηση, του Περιφερειακού  Χωροταξικού Πελοποννήσου που αντικαθιστά το αντίστοιχο από το 2003.
Σε αυτό προβλέπεται αφενός ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης για εγκαταστάσεις τουρισμού – αναψυχής και παραθεριστική κατοικία και η ανάπτυξή τους κυρίως σε ειδικές ζώνες που να επιτρέπουν τις χρήσεις αυτές ή/και σε  οργανωμένους υποδοχείς και αφετέρου ο δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου ανέγερσης νέων παραγωγικών μονάδων, με προτεραιότητα εφαρμογής του μέτρου αυτού στις περιοχές όπου υλοποιούνται υποδοχείς και με κίνητρα μετεγκατάστασης προς οργανωμένους υποδοχείς.
Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, γενική κατεύθυνση είναι η προστασία της γεωργικής γης από τις χρήσεις που δεν είναι συμβατές και υποβαθμίζουν τη γεωργική δραστηριότητα. Για την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής προωθείται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής, η αναδιάρθρωση και εισαγωγή νέων καλλιεργειών, η ενίσχυση βιολογικών καλλιεργειών, η καθετοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας, η αναβάθμιση αρδευτικών υποδομών, η αντιμετώπιση της νιτρορρύπανσης από γεωργικές χρήσεις, η προώθηση  δράσεων ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα, η προστασία περιοχών παραγωγής επώνυμων προϊόντων και η ενίσχυση συνέργειας πρωτογενούς με τριτογενή τομέα.
Συνεχίζουμε σχεδιάζοντας για τους πολλούς με σύγχρονους περιβαλλοντικούς κανόνες και εργαλεία. Δεν γυρνάμε πίσω!
Νίκος Πατσαρίνος
Πολιτικός μηχανικός
Υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία