Νοσοκομείο Καλαμάτας: Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» έργο ύψους 3.786.367,38 €

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Νοσοκομείο Καλαμάτας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση που γνωστοποιεί την ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου έργου ύψους 3.786.367,38 € που αφορά στην προσθήκη ορόφου στο κτήριο της ψυχιατρικής κλινικής, καθώς και την αναδιαρρύθμιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών:

“Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» εντάχθηκε σήμερα Τρίτη 17/11/2020 το έργο «Προσθήκες  και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Γ.Ν.Μεσσηνίας- Ν.Μ.Καλαμάτας» συνολικού προϋπολογισμού 3.786.367,38 €, η υλοποίηση του οποίου θα συμβάλλει στην εκπλήρωση του κύριου στόχου του Νοσοκομείου μας, που είναι η συνεχιζόμενη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αλλά και η δυνατόν πληρέστερη κάλυψη υπηρεσιών υγείας όλων των κάτοικων του Νομού Μεσσηνίας αλλά και των όμορων νομών που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η πράξη αυτή αφορά:

  1. Στην υλοποίηση του έργου “Προσθήκες και Αναδιαρρυθμίσεις στο Υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας” και περιλαμβάνει:
  2. Προσθήκη ορόφου στο ισόγειο κτίριο της υφιστάμενης Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας και σε προσθήκη κατ’ επέκταση, συνολικής επιφάνειας 1.102,10 μ2.
  3. Επέκταση και αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών(Τ.Ε.Π.), συνολικής επιφάνειας 99 μ2.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στην καθ’ ύψος προσθήκη επί του κτιρίου στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται η Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα του Νοσοκομείου, χωροθετούνται δύο νέες Νοσηλευτικές Μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 28 κλινών.
  • Στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, επεκτείνεται και αναδιαρρυθμίζεται. Συγκεκριμένα, μέρος του Τ.Ε.Π. το οποίο σήμερα αποτελεί αναμονή συγγενών- ασθενών, αναδιαρρυθμίζεται και δημιουργείται Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά. Ταυτόχρονα, παραπλεύρως της εισόδου του Τμήματος στον υφιστάμενο ημιυπαίθριο χώρο, δημιουργούνται δύο νέοι χώροι αναμονής συγγενών – συνοδών των εισερχόμενων ασθενών: α) για ενήλικες β) για παιδιά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου είναι 3.065.225,14€

II) Την προμήθεια ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου έργου συνολικού προϋπολογισμού 721.142,24 €

Ως φορέας υλοποίησης της Πράξης έχει οριστεί το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και ειδικότερα στον κ. Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, αναγνωρίζοντας την κοινωνική ευαισθησία της Περιφέρειας με την επαναλαμβανόμενη συμπαράσταση και αρωγή της όλα αυτά τα χρόνια για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.”