Νόμιμη αλλά με αυστηρούς όρους η τοποθέτηση καμερών στις πολυκατοικίες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νόμιμη αλλά με αυστηρούς όρους γνωμοδοτεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη τοποθέτηση καμερών στις πολυκατοικίες.

Πιο συγκεκριμένα η ανεξάρτητη Αρχή βάζει αυστηρούς περιορισμούς κατά περίπτωση, ενώ καθορίζει και τις προϋποθέσεις και τους όρους κάτω από τους οποίους είναι δυνατή η τοποθέτηση κάμερας έξω από τα διαμερίσματα και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά από κάμερα η οποία είναι τοποθετημένη έξω από διαμέρισμα πολυκατοικίας ​να αναρτηθεί βίντεο σε ιστοσελίδα ακόμη και η επίδειξή του σε τρίτα πρόσωπα (εκτός διωκτικών αρχών ή δικαστηρίων), ενώ ο ένοικος του διαμερίσματος ο οποίος τοποθετεί κάμερα έχει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ακόμη, δεν επιτρέπεται σε  καμία περίπτωση λήψη ή καταγραφή  δεδομένων ήχου, ενέργεια  η  οποία   θεωρείται  ως  επεξεργασία  δεδομένων   προσωπικού χαρακτήρα. Τα δε δεδομένα που καταγράφονται θα διατηρούνται το πολύ έως 48 ώρες.

Ακόμα η Αρχή επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει κάμερα εικόνας στο χώρο εισόδου ενός διαμερίσματος το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία ή ως επαγγελματικός χώρος, πρέπει να περιορίζεται το πεδίο εμβέλειας της κάμερας στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από τη πόρτα εισόδου του διαμερίσματος, ώστε να επιτηρείται αποκλειστικά και µόνο η πόρτα αυτή και ο εκάστοτε ευρισκόμενος μπροστά της, χωρίς να λαμβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, όπως σκάλα ή ανελκυστήρα ούτε από πόρτες ή χώρο εισόδου γειτονικών διαμερισμάτων (προς κάθε κατεύθυνση).

Αντίθετα, σε περίπτωση που η τοποθέτηση της κάμερας λόγω της χωροθέτησης των εισόδων των διαμερισμάτων και του ανελκυστήρα του ορόφου, αναγκαστικά έχει μεγαλύτερη εμβέλεια καταγραφής, τότε απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των ενοίκων του ορόφου.

Η Αρχή προχώρησε στη γνωμοδότηση αυτή κατόπιν ερωτήματος ενοίκων διαμερισμάτων πολυκατοικιών στις οποίες είχαν τοποθετηθεί κάμερες έξω απ τις εισόδους των διαμερισμάτων. Μάλιστα υπήρξε περίπτωση όπου σε όροφο πολυκατοικίας υπάρχουν μόνο δύο διαμερίσματα και οι δύο ένοικοι των διαμερισμάτων έχουν τοποθετήσει κάμερες, αλλά ο ένας δεν ήθελε την κάμερα του άλλου.

Η τοποθέτηση κάμερας στην είσοδο των διαμερισμάτων γίνεται λόγω της μεγάλης αύξησης των κλοπών, ληστών, κ.λπ.

http://www.efsyn.gr