Ξεκίνησε η ρύθμιση για χρέη επιχειρήσεων ως 50.000 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και η διαμόρφωση της συγκεκριμένης ΚΥΑ θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμφωνήθηκε κατά την προηγούμενη επίσκεψη των θεσμών στην Αθήνα, αφού πρόκειται για ένα μείζον θέμα που αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις.

Όπως ορίζεται στην απόφαση,  οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν αίτηση βιωσιμότητας. Ωστόσο, προβλέπεται ότι οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Παράλληλα, εάν ένας πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας και συνεπώς η επιχείρηση θα πρέπει να αιτηθεί την υπαγωγή της στην κανονική διαδικασία του νόμου.

Σημειώνεται ότι το ύψος των ετήσιων δόσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% των καθαρών εσόδων του οφειλέτη.

Η απόφαση για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις

Πηγή:  iefimerida.gr