Ξεκίνησε το έργο βελτίωσης οδού Άνω – Κάτω Βέργας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα)». Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό μελέτης 800.000€, το οποίο έχει λάβει έκπτωση 48,39%.

Για τις εργασίες και τον προγραμματισμό που έχει τεθεί ως προς την υλοποίηση της εν λόγω σημαντικής παρέμβασης, ενημερώθηκε σήμερα, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, σε επιτόπια επίσκεψή του, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Η ενημέρωση έγινε από τον ανάδοχο του έργου Ευστάθιο Τσικάκη και τον επιβλέποντα της Δ.Τ.Υ. μηχανικό Βασίλη Χρονόπουλο, παρουσία του Αντιδημάρχου Νίκου Μπασακίδη και του Προέδρου της Κοινότητας Βέργας Γιώργου Κουρεντζή.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αποφέρει σημαντική βελτίωση της συγκοινωνίας με την Άνω Βέργα με τις θετικές επιπτώσεις να είναι:

– Η ασφαλής σύνδεση της Επαρχιακής Οδού Καλαμάτας-Αρεόπολης με την Άνω Βέργα και η σύγχρονη με ασφάλεια μείωση της απόστασης προς τον τόπο της αγροκτηνοτροφικής απασχόλησης των κατοίκων.

– Η εξασφάλιση της αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής και η προστασία γενικότερα του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος.

– Η υποστήριξη και προστασία της πολυδιάστατης κτηνοτροφικής, αγροτικής και δασοπονικής δραστηριότητας.

– Η έγκαιρη επισήμανση των πυρκαγιών και η δημιουργία των προϋποθέσεων ταχείας και αποτελεσματικής επέμβασης.

– Η βελτίωση της πρόσβασης σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Άνω Βέργας.

– Η ανάπτυξη των υποδομών για τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής της Άνω Βέργας.

– Η εξυπηρέτηση ορισμένων μορφών αγροτουρισμού.