Ξεκινά σήμερα η λειτουργία του Πάρκινγκ Νέδοντος από ιδιώτη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ανάδοχος, κατόπιν διαγωνισμού, ατομική επιχείρηση της Ελένης Τσουφλίδου, που ανέλαβε τη διαχείριση και λειτουργία των υπαίθριων parking της Καλαμάτας, βόρειου και κεντρικού, στο καλυμμένο τμήμα του ποταμού Νέδοντα, γνωστοποίησε πως οι σταθμοί θα λειτουργήσουν αυτοματοποιημένοι, με ευθύνη της, την 1η Φεβρουαρίου 2018

Η διαχείριση και λειτουργία των σταθμών από Δευτέρα έως Παρασκευή θα διαρκεί από 08:00 έως 21:00 και το Σάββατο από 08:00 έως 14:00. Κατά τις υπόλοιπες ώρες και τις επίσημες αργίες, τα parking θα τελούν υπό διαχείριση μέσω του αυτόματου συστήματος, αλλά χωρίς καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος. Κατά τις ώρες λειτουργίας θα υπάρχει παρουσία προσωπικού της αναδόχου για την εξυπηρέτηση των χρηστών των πάρκινγκ (δύο υπάλληλοι στο κεντρικό και ένα στο βόρειο ανά βάρδια).
Η λειτουργία είναι σχεδιασμένη ώστε κάθε περιστασιακός ή μόνιμος χρήστης να μπορεί να κατευθύνει ο ίδιος το όχημά του στη θέση στάθμευσης του σταθμού οχημάτων, καθώς και να το παραλαμβάνει κατά τη διαδικασία αναχώρησής του.
Ο οδηγός κατά την είσοδό του στο πάρκινγκ, πατώντας ένα κουμπί, θα εφοδιάζεται με το εισιτήριο από τα τερματικά ελέγχου εισόδου. Πριν την έξοδο του οχήματος, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί τα σημεία αυτόματης πληρωμής (τερματικό pos ή χειροκίνητο αυτόματο ταμείο) για την πληρωμή του αντιτίμου στάθμευσης και, στη συνέχεια, να εξέλθει από το σταθμό, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσω των τερματικών ελέγχου εξόδου.

ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ

Υπάρχει ακόμη, η δυνατότητα προπληρωμής εισιτηρίου στο γραφείο κίνησης του χώρου στάθμευσης, εφόσον οι οδηγοί γνωρίζουν την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το πάρκινγκ.
Οι μηνιαίοι χρήστες θα μπορούν να εκδίδουν κάρτα, με χρέωση 50 € ανά όχημα, στο γραφείο κίνησης του χώρου στάθμευσης, για να εισέρχονται στο πάρκινγκ απεριόριστες φορές (εφόσον υπάρχουν θέσεις ελεύθερες). Κατά τη δήλωση των στοιχείων τους και την προπληρωμή θα παραλαμβάνουν μία κάρτα στάθμευσης για το σταθμό αυτοκινήτων και μία χειρόγραφη κάρτα στάθμευσης, για να σταθμεύουν το όχημα τους και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία της πόλης όπου ισχύει η ελεγχόμενη στάθμευση, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να τύχουν του ευεργετήματος της δωρεάν στάθμευσης και για όσες θέσεις ορίζονται από την άδεια λειτουργίας των πάρκινγκ, θα πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο κίνησης του χώρου στάθμευσης το πρωτότυπο ειδικό σήμα, που τους έχει χορηγηθεί. Θα παραλάβουν δε ειδική κάρτα.
Σημειώνεται ότι η ανάδοχος επιχείρηση έχει την ευθύνη της διαχείρισης, καθαριότητας και ευπρεπισμού των δύο χώρων στάθμευσης με δικό της προσωπικό και μηχανήματα, αμειβόμενη γι’ αυτή την υπηρεσία της (93.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ κατ’ έτος και για πέντε έτη). Από τη σύμβαση είναι υποχρεωμένη να αποδίδει καθημερινώς το σύνολο των εισπράξεων στα ταμεία του Δήμου ή να προκαταβάλει αυτές. Προβλέπεται αυστηρή ποινή εφόσον αυτό δεν συμβεί.
Μετά το πέρας της σύμβασης, η διάρκεια της οποίας είναι πέντε έτη, τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός (αξίας άνω των 100.000 €) μένουν στην κυριότητα του Δήμου.
Η τιμολογιακή πολιτική παραμένει ως έχει ρυθμιστεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 0,50 € ανά ώρα και όχημα και 50 € η μηνιαία κάρτα.