Οι αλλαγές στην απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ην πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η αρχική απόφαση τροποποιείται σε πολλά σημεία,με αρκετές προσθήκες και αλλαγές στα άρθρα. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές έχουν να κάνουν με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ένταξη στις δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις, ενώ αντικαθίσταται ή και αλλάζονται ολόκληροι πίνακες που αφορούν σε δαπάνες για διάφορες εκμεταλλεύσεις.

Δείτε ολόκληρη την τροποποιημένη απόφαση ΕΔΩ