Οι Δήμοι της Μεσσηνίας στηρίζουν τον ερευνητικό οργανισμό ΕΛΓΟ «Δήμητρα» (video)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνέντευξη Τύπου δόθηκε σήμερα Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, με σκοπό τη γνωστοποίηση της συνεργασίας και χρηματοδότησης του Τμήματος Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας του ερευνητικού οργανισμού ΕΛΓΟ «Δήμητρα» από τους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας.

Αντικείμενο σχετικού προγράμματος θα είναι η υλοποίηση διετούς ερευνητικής μελέτης για το ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα.

Βασικός σκοπός του έργου, το οποίο θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Ελαιολάδου Καλαμάτας, θα είναι τα αποτελέσµατα των χηµικών αναλύσεων που θα προκύψουν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση των αγροτικών οργανώσεων και των καταναλωτών σχετικά µε την υφιστάµενη ποιοτική κατάσταση του ελαιολάδου στη Μεσσηνία και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του Μεσσηνιακού Ελαιολάδου (ΠΟΠ Καλαμάτα), ως επώνυµου εθνικού προϊόντος.

Επιδιώκεται, ακόμη, η διερεύνηση των σηµείων της παραγωγικής διαδικασίας που επιδέχονται βελτιστοποίηση.

Επίσης, τα αποτελέσµατα της µελέτης θα αποτελέσουν σηµαντική βάση δεδοµένων για τη Μεσσηνία, που θα πρωτοπορήσει στο συγκεκριµένο τοµέα, καθώς και υπόβαθρο για βελτίωση – διόρθωση των προδιαγραφών του ΠΟΠ Καλαμάτα.

Τέλος, θα χρησιμεύσουν για την υποστήριξη ενώπιον του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιοκοµίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των θέσεων της χώρας µας σε σχέση µε τον καθορισµό των ορίων στα διάφορα χηµικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά για το εξαιρετικό παρθένο ελαιολάδο.