Οι 194 Νέοι Αγρότες στη Μεσσηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εκδόθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», καθώς και οι σχετικοί πίνακες με τους δικαιούχους / εν δυνάμει δικαιούχους / απορριπτόμενους. Στις 05-07-2017 έγινε η ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr//, ενώ επίσης αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ : Ω8237Λ1-7Κ8.

Προς τους ενδιαφερόμενους επισημαίνονται τα εξής:
1) Έχουν το δικαίωμα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης και εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο Μέτρο, να υποβάλουν ενυπόγραφα το σχετικό έντυπο – αίτηση μη αποδοχής της ένταξης στη ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ώστε να μην ενταχθούν στο Μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση
2) Έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 κατά της Απόφασης ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης (όχι μόνο των απορριπτόμενων). Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα (αιτιολογώντας την ένσταση και επισυνάπτοντας υποστηρικτικά δικαιολογητικά), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ανάρτησης των πινάκων αξιολόγησης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσβάλουν το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνούν (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης).
Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο, συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στη ΔΑΟΚ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
3) Έχουν την υποχρέωση, ως εν δυνάμει δικαιούχοι, προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της απόφασης ανάρτησης των πινάκων, ήτοι
α. Της διακοπής της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης
β. Της αναστολής του επιδόματος ανεργίας

γ. Της απόδειξης της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο πίνακας των δικαιούχων, όσον αφορά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας, έχει ως εξής:

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο
DELIU KLEANTINA CLIRIM
VALCHEVA NADEZHDA BALCHO
XHIKA MARJO ALEKS
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΟΙΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΕΛΜΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΥΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΥΦΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΑΜΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΟΥΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΖΩΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΘΩΝ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΡΓΙΑΜΠΛΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΓΙΑΜΠΛΑ ΑΝΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΤΣΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ
ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΥΓΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΥΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΥΚΙΣΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΝΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΟΣΧΟΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΪΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΣΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΤΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΛΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΗΜΙΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΡΙΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΚΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΑΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΓΟΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΑΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΣ
ΦΑΛΗΔΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΨΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ