Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 2ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Μολάων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας ενέκρινε την ολοκλήρωση της πράξης κατασκευής του 2ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Μολάων.

Το έργο ήταν συνολικής δημόσιας δαπάνης 414.777,09 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.