Ορίσθηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Οιχαλίας για τη νέα δημοτική περίοδο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δήμαρχος Οιχαλίας με την αριθ. 11/2024 ( Α.Π. 177/8-1-2024) απόφαση της όρισε τους Αντιδημάρχους και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Ορίστηκαν για το χρονικό διάστημα ενός έτους και συγκεκριμένα έως και 7-1-2025 ως εξής:

Δημητρακόπουλο Κωνσταντίνο με αρμοδιότητες επί Οικονομικών, Διοικητικών θεμάτων και θεμάτων Καταστημάτων και ο ως Αναπληρωτής Δημάρχου.

Χρονόπουλο Γεώργιο με αρμοδιότητες Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος. Επίσης ο ίδιος είναι υπεύθυνος και για τις κατά τόπον αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Δωρίου.

Βλαχόπουλο Δανιήλ με αρμοδιότητες της Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας και Συντονισμού των Μηχανημάτων

Τασιόπουλο Γεώργιο με αρμοδιότητες του Ηλεκτροφωτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας. Επίσης ο ίδιος είναι υπεύθυνος και για τις κατά τόπον αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Είρας σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για την Δ.Ε. Είρας.

Ντονά Ηλία με αρμοδιότητες Τεχνικών έργων και Υποδομών (συμπεριλαμβανομένου και της Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης). Επίσης ο ίδιος είναι υπεύθυνος και για τις κατά τόπον αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Ανδανίας.

Και ως άμισθοι αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι

Χιώτης Αντώνιος με αρμοδιότητες Παιδείας και Πολιτισμού. Επίσης ο ίδιος είναι υπεύθυνος και για τις κατά τόπον αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Μελιγαλά.

Τράγος Δημοσθένης με αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (συμπεριλαμβανομένου Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ) και της φροντίδας των ζώων συντροφιάς (αδέσποτα ζώα). Επίσης ο ίδιος είναι υπεύθυνος και για τις κατά τόπον αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Οιχαλίας.

Εντεταλμένος σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Τασιόπουλος Ευστάθιος για τα θέματα κατά τόπον αρμοδιότητας της Δημοτικής Ενότητας Είρας.