Ορκωμοσία νέας υπαλλήλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ορκίσθηκε ενώπιον του Δημάρχου, σήμερα Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και ανέλαβε υπηρεσία η νεοδιοριζόμενη (προκήρυξη 3Κ) Ρεβέκα Σταυροπούλου του Γεωργίου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Η νέα υπάλληλος τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων.