Οφέλη για τους πολίτες, προοπτική για την Καλαμάτα από τη συμμετοχή μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες πόλεις της Ε.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερωτικό έντυπο κυκλοφόρησε από το Δήμο, για τα οφέλη των πολιτών και τις προοπτικές της Καλαμάτας, με αφορμή την ένταξη της πόλης στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030.

Το έντυπο διανέμεται δωρεάν και σκοπός του είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη και τις προοπτικές της πόλης και η παρουσίαση 10+1 ενδεικτικών δράσεων – στόχων που περιλαμβάνονται στο υπό διαμόρφωση Κλιματικό Συμβόλαιο της Καλαμάτας.

f100 1f100 2f100 3f100 4