Ο αγώνας του συνεργείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας λειτουργεί και ένα πλήρες συνεργείο άμεσης επισκευής και αποκατάστασης των οχημάτων της Υπηρεσίας που έχουν καταπονηθεί από τη χρήση τους στα συμβάντα που καθημερινά αντιμετωπίζουν και παρουσιάζουν βλάβες και φθορές. 

Το συνεργείο αποτελείται από μηχανικούς, ηλεκτρολόγους και φανοποιούς, και υπό την επίβλεψη του Διοικητή της Π.Υ. Κων/νου Θεοφιλόπουλου, δίνει τον δικό του αγώνα προκειμένου να επαναφέρει σε κατάσταση ετοιμότητας τα πυροσβεστικά οχήματα αλλά ακόμα μεταβαίνει σε υπηρεσίες εντός και εκτός νομού επισκευάζοντας και θέτοντας σε ενέργεια οχήματα που έχουν υποστεί βλάβες.

Το συνεργείο ξεκίνησε να λειτουργεί από την περίοδο που διοικητής της Π.Υ. Καλαμάτας ήταν ο σημερινός Αρχηγός του Π.Σ. Βασίλειος Καπέλιος και από τότε αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε.

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Τα άτομα που απαρτίζουν το συνεργείο είναι:

  • Πύραρχος Κων/νος Θεοφιλόπουλος Δ/τής Π.Υ. Καλαμάτας
  • Πυρονόμος Βρυώνης Παναγιώτης προϊστάμενος κίνησης της Π.Υ. Καλαμάτας
  • Πυρονόμος Χριστόπουλος Άγγελος μέλος του γραφείου. κίνησης, τεχνικός
  • Πυρονόμος Μπρούμας Αθανάσιος με ειδικότητα στα ηλεκτρονικά πκαι ηλεκτρολογικά       μέρη των οχημάτων
  • Πυρονόμος Μενούνος Νικήτας με ειδικότητα στον εξοπλισμό των οχημάτων, αντλίες,       αλυσοπρίονα κλπ.
  • ΠΠΥ Στασινόπουλος Σπυρίδων βοηθός, απόφοιτος ΤΕΕ με ειδικότητα μηχ/κος                 αυτοκινήτων
  • Πολιτικό προσωπικό Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων μηχανικός αυτοκινήτων με                   μετάταξη από ΕΘΕΛ. ( Αποκλειστική ενασχόληση με το τεχνικό κομμάτι του                   συνεργείου)

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.