Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας για το δημοσίευμα του ethnos.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέ ἀφορμή δημοσίευμα τῆς ἰστοσελίδας ethnos.gr  τῆς 26ης Μαρτίου 2020, μέ τίτλο: “Βρώμικα παιχνίδια σέ βάρος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν”, καί παραβλέποντας τούς ἀνυπόστατους διαλόγους καί τίς ἀνύπαρκες τοποθετήσεις πού καταγράφονται στό παραπάνω δημοσίευμα, ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας δηλώνει ὅτι:

α) Κανένας Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης δέν θά μποροῦσε νά ἀποδεχθεῖ, νά ὑποστηρίξει ἤ νά ἀποφασίσει ἔστω καί συνοδικά τό κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν. Τήν ἴδια γνώμη ἂλλωστε ὑποστήριξε καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος κατά τή συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 16ης Μαρτίου 2020.

β)Ἡ ἒκτακτη καί προσωρινή ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας γιά ἀναστολή λειτουργίας ὅλων τῶν θρησκευτικῶν χώρων λατρείας, στά πλαίσια τῶν ἁρμοδιοτήτων της καί τῆς μερίμνης της γιά τήν δημόσια ὑγεία, εἶναι  ὀρθή, ἂν καί ἡ ἐπανεξέταση τοῦ μέτρου αὐτοῦ εἶναι εὐκταία καί αὐτονόητη, ὅταν κριθεῖ βέβαια ἀσφαλής καί σύμφωνη πρός τίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν μέ σκοπό τή διασφάλιση τῆς δημόσιας ὑγείας.

Σέ κάθε περίπτωση ἡ δημοσιογραφική δεοντολογία ἐπιβάλλει ὅπως κάθε δημοσιογράφος διασταυρώνει τό ἀληθές καί τό πραγματικό τῶν ὅσων γράφει, ἀναφέρει ἢ πιθανόν τοῦ ὑπαγορεύουν…!

 

+  Ὁ  Μεσσηνίας  Χρυσόστομος