Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Μάιο 2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 9ΤΧΕΩΕΕ-ΠΑ5 ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Μάιο 2022.