Πάγια θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου η αξιοποίηση της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το ΠΟΠ ελιά Κλαμάτας ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συυβουλίου Πελοποννήσου κ. Ηλίας Στρατηγάκος δήλωσε:
“Ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίζει να παίζει με την ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» πρώτα εγγράφοντας, με Υπουργική απόφαση, στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών και ταυτόχρονα στον ευρωπαϊκό κατάλογο FOREMATIS, του όρου Καλαμάτα ως συνωνύμου της ποικιλίας Καλαμών – με το πρόσχημα ότι το είχαν κάνει και η Κύπρος (το 2012) και η Ιταλία (στα τέλη του 2016) – κι αμέσως ύστερα ανακαλώντας την απόφαση αυτή με νέα Υπουργική απόφαση (Αριθμ. 3401/144590, ΦΕΚ 4460). Νέα απόφαση η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε, γιατί ο υπουργός κ. Αποστόλου μάλλον δεν ζήτησε ακόμη την διαγραφή του συνωνύμου από τον εν λόγω ευρωπαϊκό κατάλογο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως είχε έγκαιρα ανακοινώσει, με στόχο την προστασία του προϊόντος και των παραγωγών (μοναδική της προτεραιότητα) απηύθυνε έκκληση προς την Κυπριακή Δημοκρατία με την οποία ζητούσε να προσαρμόσει τον εθνικό της κατάλογο ποικιλιών στο πνεύμα των κανονισμών της ΕΕ αριθ.637/2009 και αριθ.1151/2012, προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτή από κάθε παράτυπη εκμετάλλευση της ονομασίας της ΠΟΠ «ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας».
Η Κυπριακή Δημοκρατία, προς την οποία εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, αποδέχτηκε την έκκλησή μας και έλαβε αμέσως τα κατάλληλα μέτρα. Από τις 11 Μαΐου διαγράφτηκε από τον ευρωπαϊκό κατάλογο ο όρος Καλαμάτα ως συνώνυμο της ονομασίας της ποικιλίας Καλαμών.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο όρος αυτός παραμένει ακόμη στο ελληνικό τμήμα του FOREMATIS που κατά την τελευταία Υπουργική απόφαση έπρεπε να είχε ήδη διαγραφεί, ενώ η Κυπριακή απόφαση επιβεβαιώνει το αβάσιμο των προσχημάτων του Υπουργείου και την ορθότητα της ερμηνείας μας των ευρωπαϊκών κανονισμών την οποία είχαμε ήδη επισημάνει
Η διατήρηση αυτής της κατάστασης δεν λύνει το χρόνιο πρόβλημα της κατάχρησης της ονομασίας ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας», προσφέρει την δυνατότητα σε διεθνείς ανταγωνιστές που καλλιεργούν την ποικιλία «Καλαμών» να εκμεταλλεύονται την εμπορική ισχύ της ονομασίας «Καλαμάτα», αποσκοπεί στην διατήρηση του αποτυχημένου ισχύοντος καθεστώτος διακίνησης των προϊόντων της ποικιλίας Καλαμών και της σύγχυσης στην εθνική και στις διεθνείς αγορές.
Πάγια θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί η αναζήτηση λύσης μέσω της αξιοποίησης της ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» με την μόνη εφικτή τροποποίηση των προδιαγραφών της ΠΟΠ συμπεριλαμβανόμενης της επέκτασης της γεωγραφικής ζώνης παραγωγής στη Λακωνία και τους άλλους όμορους νομούς με ισχυρά τεκμηριωμένο δεσμό κατά τους κανονισμούς.”
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ