Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Γ’ Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Η Φιλική Εταιρεία στη Μεσσηνία. 1819-2019: 200 χρόνια από το Συμφωνητικό των Κιτριών», είναι το θέμα του Γ ́ Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου (Καλαμάτα).

Το συνέδριο που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, με ώρα έναρξης 10:30 π. μ..

Απευθύνεται σε ανθρώπους που μελετούν την ιστορία, σε ακαδημαϊκούς ερευνητές, σε
Προπτυχιακούς και σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, σε ανθρώπους που διδάσκουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης αλλά και σε όσους αγαπούν την ιστορία εν γένει. Πρόκειται για Συνέδριο Προπτυχιακών, Πτυχιούχων αλλά και Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, που ασχολούνται ενδελεχώς με τα θέματα αυτά. Εισηγητές είναι και διδάκτορες, ΕΔΙΠ και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με πολυετή εμπειρία. Δεν υπάρχει κόστος  παρακολούθησης και είναι ανοικτό για το κοινό. Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.