Παραδόθηκε στη μισθώτρια το δημοτικό κτήριο – πρώην ξενοδοχείο «Βασιλικόν»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, από το Δήμαρχο και τη μισθώτρια, όσον αφορά στο δημοτικό κτήριο – πρώην ξενοδοχείο «Βασιλικόν», που εκμισθώθηκε προκειμένου να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο παραδοσιακού τύπου, με χρονική διάρκεια μισθώσεως 25 έτη. Είχε προηγηθεί, στις 11 Απριλίου 2017, η υπογραφή του μισθωτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι πλειοδότης, κατόπιν διαγωνισμού, για την εκμίσθωση και αξιοποίηση αυτού του δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται μεταξύ των οδών Αριστομένους, Πολυβίου και Σφακτηρίας, αναδείχθηκε η Φρόσω Παπανικολάου, η οποία προσέφερε μηνιαίο μίσθωμα 1.200 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 25 έτη.
Το «Βασιλικόν» αποτελεί τμήμα διωρόφου διατηρητέου κτηρίου, με εμβαδόν (μικτή επιφάνεια εισόδου Α’ ορόφου, μεσοπατώματος, Α’ ορόφου και δώματος) 413,96 τ.μ. εντός οικοπέδου επιφάνειας 292,80 τ.μ.

Η ενοικιάστρια θα προχωρήσει σε εργασίες ανάδειξης της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του κτηρίου.

Η προσδοκία του Δήμου είναι να λειτουργήσει το «Βασιλικόν» παραδειγματικά, ώστε και άλλα παραδοσιακά κτήρια  του ευρέος ιστορικού κέντρου να μετατραπούν σε ξενοδοχεία.