Παραμένει στον Πειραιά το Βιτζέντζος Κορνάρος λόγω βλάβης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
H ΛΑΝΕ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το Ε/Γ-Ο/Γ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ,
παραμένει στην περιοχή του λιμένα Πειραιά σε κατάσταση απαγόρευσης απόπλου
λόγω μη αποκατάστασης τεχνικής βλάβης.
Ως εκ τούτου τα δρομολόγια του πλοίου από 30/06/2017 έως 03/07/2017 πρωί θα
παραμείνουν ανεκτέλεστα.