Πεζοδρόμηση της οδού Ιατροπούλου, από τη Σιδηροδρομικού Σταθμού έως τη Νέδοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Δήμος Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, θα προβεί στην ανάπλαση της οδού Ιατροπούλου από τη Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι τη Νέδοντος, ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεση του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με την Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου.

Το σκεπτικό ολοκλήρωσης της πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου, από τη Σιδηροδρομικού Σταθμού έως τη Νέδοντος, είναι το ακόλουθο, σύμφωνα με τη μελέτη:

«Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση μεγάλου μέρος αναπλάσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Καλαμάτας, όπως για παράδειγμα στην Κεντρική Πλατεία και τις γύρω από αυτήν περιοχές που την περιβάλλουν (σημαντική διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και μονοδρόμηση της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού, πεζοδρομήσεις τμημάτων στις οδούς Αντωνοπούλου και Μητροπέτροβα, αλλά και της οδού Ιατροπούλου από το ύψος της Κεντρικής Πλατείας μέχρι το ύψος της Σιδηροδρομικού Σταθμού κ.λπ.), προτείνεται η συνέχιση των παρεμβάσεων στην κεντρική περιοχή της Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης του υπολοίπου τμήματος της οδού Ιατροπούλου (από την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι την οδό Νέδοντος), μήκους 140 περίπου μέτρων και πλάτους 10 μέτρων, με την οποία ολοκληρώνεται και τυπικά ένας σημαντικός πεζόδρομος στην καρδιά του κέντρου της πόλης, συνολικού μήκους 250 μέτρων, που θα οδηγεί με ασφάλεια και άνεση τους πεζούς προς το προσφάτως κατασκευασθέν κτήριο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου ανάπλασης (πεζοδρόμησης) του δεύτερου αυτού τμήματος της Ιατροπούλου, είναι αφενός μεν η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, που θα καθίσταται ελκυστικός στον χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον και αφετέρου η ενίσχυση γενικά της ανάπτυξης αστικών περιοχών μέσω προστασίας του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη ανάπλαση θεωρείται ότι πληροί αυτό το βασικό κριτήριο, με την δημιουργία εναλλάξ δενδροστοιχίας από ψηλά δέντρα, κυρίως πλατάνια (η περιοχή που δεν έχει ακόμα αναπλασθεί στερείται παντελώς πρασίνου). Σκοπός είναι και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος με την δημιουργία ενός αξιόλογου πεζόδρομου, που στο σύνολό του, εκτός του ασφαλούς και άνετου περιπάτου εκ μέρους των πολιτών θα δημιουργήσει και τέτοιες δράσεις, οι οποίες στο τέλος θα αποβούν προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας έτσι το μικροκλίμα της περιοχής παρέμβασης με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και εν τέλει ασφάλειας.
Η προταθείσα παρέμβαση, εκτός των άλλων, θα αποτρέψει και την είσοδο των αυτοκινήτων στην ήδη «υπερφορτωμένη» και λόγω του μικρού πλάτους της οδού περιοχή της Ιατροπούλου (ειδικότερα μετά την επιτυχή πρώτη παρέμβαση πεζοδρόμησης, που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο τμήμα της παραπάνω οδού μέχρι την Σιδηροδρομικού Σταθμού), όπου σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο, οι οδηγοί οχημάτων με το να παραμένει ο δρόμος ανοιχτός στην κυκλοφορία, να χρησιμοποιούν τμήμα του οδοστρώματος για στάθμευση των αυτοκινήτων τους και στα μικρά σε πλάτος εναπομείναντα πεζοδρόμια, οι πεζοί να περνούν πολλές φορές με δυσκολία.
Στόχος επίσης αυτής της ενέργειας είναι και η αποδοχή εκ μέρους των πολιτών του μέτρου πεζοδρόμησης τμημάτων του υπάρχοντος οδικού δικτύου της πόλης, μετά την κατανόηση των ευεργετικών επιπτώσεων και ακολούθως, η αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών για την επιλογή εναλλακτικών διαδρομών και την στάθμευση των αυτοκινήτων, τόσο στην περίμετρο του δικτύου πεζοδρόμων, όσο και στο δημοτικό parking του ποταμού Νέδοντα, αφού η μετακίνηση πεζή, γενικά, είναι προτιμότερη από άποψη ασφάλειας, ποιότητας ζωής και εν τέλει ταχύτητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την πρόταση, στο δεύτερο αυτό τμήμα της οδού Ιατροπούλου προβλέπεται να γίνει πλακόστρωση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και αρχιτεκτονικό κάνναβο, υλικά και σχέδια, όπως στο υφιστάμενο πρώτο τμήμα της πεζοδρόμησης, διατηρώντας έτσι την ομοιομορφία για λόγους καθαρά αισθητικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία χώρων πρασίνου, με την τοποθέτηση ψηλών δέντρων – αυτή τη φορά σε διάταξη εναλλάξ και «ζιγκ – ζαγκ» σε σχέση με τον άξονα του πεζόδρομου – και σε διαφορετική φιλοσοφία, σε σχέση με την γραμμική διάταξη που έχουν ήδη τοποθετηθεί τα δέντρα στο κέντρο του πεζόδρομου, στο πρώτο τμήμα της Ιατροπούλου.
Με τα παραπάνω επιτυγχάνεται όχι μόνον η ασφαλής και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών (η πρόταση προβλέπει ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 3,50 μ., σύμφωνα με το άρθρο 2 ΦΕΚ 2621/31-12-2009 τεύχος Β Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας), αλλά συγχρόνως επιτρέπει και σε οχήματα κοινής ωφέλειας και εκτάκτου ανάγκης (όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, ειδικά οχήματα ΔΕΥΑΚ, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ.) να διέρχονται σε περίπτωση ανάγκης, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Επίσης, για την ασφαλή διακίνηση ατόμων με προβλήματα όρασης εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και σε απόσταση τουλάχιστον 50cm από οποιοδήποτε εμπόδιο ή στοιχείο αστικού εξοπλισμού, προτείνεται η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών πλάτους 40cm, που αποβλέπει στην καθοδήγησή τους σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται γενικά για την κυκλοφορία πεζών.
Όλη η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί με κύριο κριτήριο την αναβάθμιση τόσο της συγκεκριμένης όσο και της ευρύτερης περιοχής ανάπλασης και την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, τόσο των καταστημάτων όσο και των λοιπών λειτουργιών, αλλά πρωτίστως την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ένα δεύτερο και σημαντικότερο κριτήριο έχει σχέση με την ενοποίηση όλων των αναπλάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε στο σύνολό τους να λειτουργούν όλες ως μια ενιαία ζώνη αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης μας.
Η συνολική επιφάνεια της παραπάνω παρέμβασης ανέρχεται περίπου σε 1.400 m2 περίπου, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών από κυβόλιθους που καταλαμβάνουν οι προταθείσες διαβάσεις πεζών στην αρχή και το τέλος της ανάπλασης, καθώς και μικρά τμήματα από την κάθετη στην Iατροπούλου, οδό Χρυσάνθου Παγώνη».