Περίφραξη και Κανονισμός λειτουργίας στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε από τον ανάδοχο η τοποθέτηση θυρών στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργολαβίας, θα εγκατασταθούν 12 πόρτες, συρόμενες και ανοιγόμενες, ενώ προβλέπεται και η επέκταση καθ’ ύψος της περίφραξης στη δυτική πλευρά του Πάρκου, επί μήκους 650 μέτρων.

Με την πλήρη περίφραξη του Πάρκου, αυτό θα κλείνει τις νυχτερινές ώρες για λόγους προστασίας των εκθεμάτων και του αστικού εξοπλισμού.

Όλα τα θέματα λειτουργίας του Πάρκου θα συμπεριλαμβάνονται σε Κανονισμό, που θα έλθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.