Ποια επιδόματα καταργούνται μέσα στο 2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σαρωτικό μαχαίρι μπαίνει σε δεκάδες επιδόματα μέσα στο 2017, σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές.

Σε πολλά επιδόματα θα υπάρξει οριστική κατάργηση ενώ άλλα θα ενταχθούν στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) αφού θεωρείται ότι αλληλοεπικαλύπτονται.

Ποια επιδόματα καταργούνται

Από το Σεπτέμβριο του 2017 καταργούνται 4 προνοιακά επιδόματα συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ.

— Το επίδομα ένδειας και φυσικών καταστροφών. Δίνονται από τους δήμους και αφορούν περίπου 500-1.300 ωφελουμένους με προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ.

— Το επίδομα απροστάτευτων τέκνων. Αφορά 13.000 ωφελουμένους με προϋπολογισμό 5,268 εκατ. για το 2016. Τα 3,952 εκατ. μεταφέρονται το 2017 και τα υπόλοιπα το 2018.Το επίδομα θα ενσωματωθεί σταδιακά στο ΚΕΑ.

— Το επίδομα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. Αφορούσε 5.000 ωφελουμένους για παρακολούθηση υποχρεωτικής εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 1,75 εκατ. ευρώ.

— Το επίδομα ΟΑΕΔ για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Αφορούσε σε 5.500 ωφελουμένους και είχε συνολικό ύψος 2 εκατ. ευρώ. Το 1,5 εκατ. θα κοπεί άμεσα από το 2017 και τα υπόλοιπα το 2018.

 

news