Ποιοι επαγγελματίες πρέπει να εγκαταστήσουν υποχρεωτικά POS

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την εγκατάσταση των αυτόματων μηχανημάτων εξόφλησης συναλλαγών με κάρτες (POS) από δεκάδες επαγγέλματα που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου.

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία ορίζεται προθεσμία τριών μηνών, η οποία ξεκινά απο σήμερα για την συμμόρφωση των υπόχρεων.

Σε περίπτωση που υπόχρεοι στην εφαρμογή του μέτρου κάνουν έναρξη επαγγέλματος εντός των τελευταίων τριάντα ημερών της τρίμηνης προθεσμίας τότε θα πρέπει να συμμορφωθούν με την αποφαση σε διάστημα τεσσάρων μηνών απο σήμερα. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ το οποίο υπο προυποθέσεις θα μπορεί να μειωθεί στο μισό.

Σύμφωνα με την απόφαση υποχρέωση εγκατάστασης POS για αποδοχή συναλλαγών με κάρτες στις προθεσμίες που ορίζονται έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

33.12 – Επισκευή μηχανημάτων

33.13 – Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14 – Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

35.11 – Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12 – Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

35.13 – Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14 – Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.21 – Παραγωγή φυσικού αερίου

35.22 – Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23 – Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

36.00 – Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

43.21 – Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22 – Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

45.11 – Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανο­κίνητων οχημάτων

45.19 – Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20 – Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32 – Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40 – Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσι­κλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

47.21 – Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.22 – Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέ­ατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23 – Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24 – Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλα­στικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25 – Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.26 – Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξει­δικευμένα καταστήματα

47.30 – Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξει­δικευμένα καταστήματα

47.41 – Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42 – Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλι­σμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43 – Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικό­νας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52 – Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54 – Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συ­σκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59 – Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλ­λων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61 – Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64 – Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65 – Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71 – Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμέ­να καταστήματα

47.72 – Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτι­νων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.73 – Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)

47.74 – Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75 – Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλ­λωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77 – Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

55.10 – Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 – Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30 – Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90 – Άλλα καταλύματα

56.10 – Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.30 – Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.14 – Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφι­κών ταινιών

61.10 – Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηρι­ότητες

61.20 – Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριό­τητες

61.30 – Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηρι­ότητες

69.10 – Νομικές δραστηριότητες

69.20 – Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών

71.11 – Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12 – Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμ­βουλών

75.00 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11 – Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12 – Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21 – Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22 – Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29 – Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προ­σωπικής ή οικιακής χρήσης

79.11 – Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 – Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

85.20 – Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31 – Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32 – Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41 – Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαί­δευση

85.51 – Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.53 – Δραστηριότητες σχολών οδηγών

85.59 – Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

86.10 – Νοσοκομειακές δραστηριότητες

86.21 – Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22 – Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23 – Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90 – Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10 – Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20 – Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή κα­ταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30 – Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή κα­ταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90 – Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.91 – Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδι­κών σταθμών

92.00 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

93.13 – Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.21 – Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλ­λων θεματικών πάρκων

93.29 – Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυ­χαγωγίας

95.11 – Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

96.02 – Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής