Ποιο είναι το νέο Δ.Σ. Δυτικής Μάνης από 1η Σεπτεμβρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το νέο Δημοτικό Συμβούλιο από 1 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάζει με την ακόλουθη σύνθεση :

Από τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ» του δημάρχου Δημήτρη Γιαννημάρα εκλέγονται οι: Γεώργιος Βαβαρούτσος, Χρήστος Λυμπερέας, Δημήτρης Χρηστέας και Χρήστος Κισκήρας.

Από τον συνδυασμό «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Ε.Μ.Α.Σ)» τεκλέγονται οι: Γιάννης Μαραμπέας ως επικεφαλής του συνδυασμού, Γιώργος Κομπότης, Ηλίας Νίκας, Γιώργος Γιατράκος, Σταύρος Γιαννακέας και Κυριακούλα Χρηστέα.

Από τον συνδυασμό «Ν.Ι.Κ.Η ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ»  εκλέγονται οι: Παναγιώτης Μπασάκος ως επικεφαλής του συνδυασμού, Χρήστος Βαβαρούτσος, Παναγιώτης Κομπότης και Γεωργία Φαληδέα.

Από του συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ»  εκλέγονται οι: Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας ως επικεφαλής του συνδυασμού, Κωνσταντίνος Κουκής, Δημήτρης Σαξιώνης και Ευάγγελος Κατσουλέας .

Από τον συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ» εκλέγονται οι: Αλέξανδρος Ρουτζούνης ως επικεφαλής του συνδυασμού και Ιουλία Πετροπουλέα.

Από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» εκλέγεται ο Πέτρος Ταβουλαρέας ως επικεφαλής του συνδυασμόυ.