Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Σάββατο 12/08 στο νομό μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, για το Σάββατο 12 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 4