Πορίσματα του ΕΛΓΑ για ζημιές στη Σπερχογεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρελήφθησαν σήμερα οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών φυτικής παραγωγής από βροχόπτωση της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τοπικής Κοινότητας Σπερχογείας.

Τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 4 Μαΐου 2017, στην Αγγελική Σταματελοπούλου, ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ στο Δήμο Καλαμάτας, στην οδό Αθηνών 99 (ισόγειο, γραφείο 003).
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας συνημμένα δικαιολογητικά.