Πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη τμήματος της οδού Ύδρας στη συμβολή με την οδό Δαμοφώντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Δήμο Καλαμάτας (Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Πολεοδομίας) για τη σύνταξη της Πράξης αναλογισμού που αφορά στη διάνοιξη τμήματος της οδού Ύδρας στη συμβολή με την οδό Δαμοφώντος του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας μεταξύ των Ο.Τ. 534 και Ο.Τ. 534γ, καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων με πρόσωπο στο αδιάνοικτο τμήμα (ΚΑΕΚ 3600881860008 και 3600881860009), σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.1του Ν.Δ. 17-7-23 να ευρίσκονται επί τόπου των ιδιοκτησιών τους και να παραδώσουν τίτλους ιδιοκτησίας και τα αντίστοιχα Τοπογραφικά Διαγράμματα καθώς και τα σχετικά στοιχεία του κτηματολογίου (φύλλο, διάγραμμα).

Η αυτοψία έχει οριστεί για την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. Επισημαίνεται ότι κατά την επί τόπου υπόδειξη των ορίων θα πρέπει να τα όρια των ιδιοκτησιών να είναι υλοποιημένα με μόνιμο ή προσωρινό τρόπο.