Πράσινο φως για Κυπαρισσιακό κόλπο και Κέρκυρα για τα πετρέλαια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το “πράσινο φως” για την πραγματοποίηση ερευνών στο οικόπεδο 2 του Ιονίου ενέκρινε τελικά το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Συγκεκριμένα, τον δρόμο για την υπογραφή και στη συνέχεια την κύρωσή της από τη Βουλή παίρνει η σύμβαση για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια «Περιοχή Παραχώρησης 2» (δυτικά της Κέρκυρας).
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε τον Προσυμβατικό Έλεγχο και έκρινε ότι «δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μίσθωσης».
«Έπεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης και ακολουθεί η κύρωση της στη Βουλή», τονίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την περιοχή 10, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.   
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ