Προγραμματισμός προσκλήσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 για το 2ο τετράμηνο του 2023

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απόφασή του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας προέβη στην έγκριση του προγραμματισμού των προσκλήσεων του 2ου τετραμήνου του 2023 (Μάιος – Αύγουστος) ως προς την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος” της προγραμματικής περιόδου 2021–2027.

Η εν λόγω απόφαση -της οποίας προηγήθηκε σχετική εισήγηση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος”- δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του Ε.Π. “Πελοπόννησος” www.eydpelop2127.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.espa.gr.

Την απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ