Προκήρυξη προφορικών πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού – παραλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναλυτικά η προκήρυξη προφορικών πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού – παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση καντινών – ομπρελών/ξαπλωστρών – θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε οκτώ (8) θέσεις – τμήματα στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ