Προκήρυξη του Βραβείου Ποίησης «Μ. Πολυδούρη»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινωφελής Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ» και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, προκηρύσσουν βραβείο ποίησης πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή «Μ. Πολυδούρη», εις μνήμην της ποιήτριας Μ. Πολυδούρη, με χρηματικό έπαθλο 2.000,00 € (δύο  χιλιάδες ευρώ).

Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο,  απονέμεται στα “ Πολυδούρεια “ και για φέτος θα δοθεί στα (ΙΓ’) Πολυδούρεια τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος (2022).

Η αίτηση συμμετοχής για το βραβείο πρέπει να συνοδεύεται από την ποιητική συλλογή, η οποία έχει εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά της βράβευσης (για φέτος έκδοση μέχρι 31-12-2022) και κατατίθεται στη Γραμματεία της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ» αυτοπροσώπως, ή  ταχυδρομικά, στην διεύθυνση: Αθηνών 99 , Β΄ Κτίριο Νέου Δημαρχείου, (τηλ. 27213 60619-611 ) μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής, σε πέντε (5) αντίτυπα, με την ένδειξη «Για το Βραβείο Ποίησης Μ. Πολυδούρη».

Η Επιτροπή, που θα κρίνει αυτές τις ποιητικές συλλογές και όσες κατά την κρίση της δεν έχουν τυχόν υποβληθεί (εάν οι υποβληθείσες δεν ικανοποιούν τα μέλη της Επιτροπής), είναι πενταμελής και συγκροτήθηκε με βάση τον Κανονισμό Θέσπισης Βραβείου Ποίησης «Μ. Πολυδούρη»ως εξής:

  • Τον εκάστοτε Δήμαρχο Καλαμάτας ή ορισμένο εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
  • Έναν Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με προτίμηση, καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας
  • Τον Υπεύθυνο Σχεδιασμού καλλιτεχνικών δράσεων Λόγου και Γραμμάτων της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ ή έναν εκπρόσωπο αναπληρωματικό μέλος από την Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ, ορισμένο με απόφαση Δ.Σ
  • Δύο εκπροσώπους, από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας, τον εκάστοτε Πρόεδρο και ένα μέλος από το ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την αριθ. πρωτ. 5083/17-12-2021 προκήρυξη είχαμε προχωρήσει στην διεξαγωγή του διαγωνισμού, το βραβείο του οποίου επρόκειτο να απονεμηθεί στα ΙΓ’ Πολυδούρεια το 2021 και αφορούσε συλλογές που είχαν εκδοθεί μέχρι 31-12-2020.

Λόγω της πανδημίας του Covid-19 και των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών η διαδικασία αξιολόγησης και απονομής του βραβείου δεν  ολοκληρώθηκε.

Για το λόγο αυτό, η επιτροπή μαζί με τις υποβληθείσες συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού 2022, θα κρίνει και τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2021, με χρηματικό έπαθλο 2000,00€ αντίστοιχα.

Η Επιτροπή εφόσον κρίνει ότι οι υποβληθείσες συλλογές για το έτος 2022 δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, διατηρεί το δικαίωμα, να μην απονείμει το βραβείο αντίστοιχα.