Προς ολοκλήρωση οι εργασίες στο δρόμο Μενινά – Περιβολάκια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην τελική φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου που οδηγεί από τα Μενινά προς τα Περιβολάκια στη θέση «Μούσγα». Για την πορεία των εργασιών ενημερώθηκε σε επιτόπια επίσκεψη ο Αντιδήμαρχος Δ. Μαστραγγελόπουλος.

Μετά τις απαραίτητες επεμβάσεις οι οποίες εντάχθηκαν στην εργολαβία με τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση κύριου οδικού δικτύου Τ.Κ. Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας (που επλήγησαν από τη θεομηνία της 07-09-2016)», αντιμετωπίζεται οριστικά το φαινόμενο της διολίσθησης των πρανών που υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια και ταλαιπωρούσε κατοίκους και διερχόμενους της περιοχής.

Παράλληλα με τις κατασκευές οχετών και φρεατίων συλλογής ομβρίων για την απορροή τους στους φυσικούς αποδέκτες, έγιναν και βελτιώσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κεντρικού δρόμου, κυρίως διαπλατύνσεις καθώς και άρση επικινδυνότητας σε σημεία όπου υπήρξε στενότητα.

Οι επεμβάσεις αναμένεται να συνεχιστούν και στις υπόλοιπες Κοινότητες του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου.