Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΕΦ ΑΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα παροχής υπηρεσιών, συμβούλου διαχείρισης και παγίου εξοπλισμού του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ Καν (ΕΕ) 611/14 & 615/14. Δείτε αναλυτικά στο σύνδεσμο  www.aesampelofitou.gr

Τα Αποτελέσματα των προσκλήσεων τα βλέπετε εδώ: www.aesampelofitou.gr