Προσοχή στους εράνους συστήνει η Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας – Ολυμπίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερωτικό δελτίο εκδόθηκε προς τους πιστούς από την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας ώστε να είναι προσεκτικοί σε οποιαδήποτε κρούσματα παράνομων εράνων που φαίνεται ότι διεξάγονται στην εκκλησιαστική επικράτεια της περιφέρειας.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι:

“Καθιστοῦμε τὴν προσοχὴν εἰς τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοὺς ἐνημερώνουμε ὅτι κάποιοι ἐπιτήδειοι, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται εἰς τὰ πλαίσια τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, χρησιμοποιώντας ὣς πρόσχημα τὶς οἰκονομικὲς ἀνάγκες τῶν κατὰ τόπους Ἱερῶν Ναῶν, ὑφαρπάζουν χρηματικὰ ποσὰ ἀπὸ τοὺς ἐνορίτες τῶν χωριῶν τους, τὰ ὁποῖα καὶ οἰκειοποιοῦνται.

Ἐπίσης καθιστοῦμε γνωστὸν ὅτι ὅταν κάποιος Ἱερὸς Ναὸς νομίμως διεξάγει κάποιον ἔρανον, τότε ὑποχρεωτικῶς ἀποδίδει ἀποδείξεις γιὰ τὰ χρήματα ποὺ εἰσπράττει, οἱ ὁποῖες φέρουν τὸ ἔμβλημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τὴν σφραγίδαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ”