Προσφυγή ακύρωσης του διαγωνισμού της Π.Ε. Μεσσηνίας για την μεταφορά μαθητών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με αφορμή όσα τελευταία είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ακύρωση – ματαίωση του γενόμενου διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Μεσσηνίας για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2017-2019, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (και) ενόψει του γεγονότος ότι ανατέθηκε στη Δικηγορική μας Εταιρεία από τους συμμετάσχοντες στον παραπάνω διαγωνισμό (ατομικά) κατόχους ΕΔΧ οχημάτων, η νομική τους εκπροσώπηση για την άσκηση κάθε προβλεπόμενου ένδικου μέσου κατά της παραπάνω απόφασης ακύρωσης, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε τα εξής: Η εν λόγω απόφαση (υπ’ αρ. 1670/4-9-2017) είναι νομικά εσφαλμένη, δημοσιονομικά άστοχη, λογικά αντιφατική και αιτιολογικά ανεπέρειστη, κατά τα αναλυτικά εκτεθησόμενα στην εναντίον της προσφυγή ακύρωσης, που αρμόδια θα κατατεθεί. Σημειώνεται, επιπρόσθετα, ότι αυτή λήφθηκε, πέραν της λανθασμένης κρίσης της για την ισχύ και την έκταση εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων νόμου, και χωρίς καμμία απολύτως

α) σαφήνεια ως προς το συγκεκριμένο εριζόμενο ζήτημα

β) πληρότητα αιτιολογίας για την ανατροπή της προηγούμενης εγκριτικής απόφασης των όρων του διαγωνισμού, της ίδιας αυτής Οικονομικής Επιτροπής

γ) αναζήτηση προηγούμενης εμπεριστατωμένης νομικής γνωμοδότησης

ε) βεβαιότητα για τη νομική ορθότητα της θέσης που υιοθέτησε, κάτι το οποίο πρόδηλα επέβαλε είτε την παραπάνω υπό γ ενέργεια, είτε την παραπομπή συζήτησης του θέματος (λόγω της σπουδαιότητάς του) στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την §4 του άρθρου 176 Ν 3852/2010.

Συνακόλουθα, η ληφθείσα απόφαση της Ο.Ε./Περιφέρειας Πελοποννήσου, σαν άκυρο νομικό προηγούμενο, καθιστά ανίσχυρη και στην συνέχεια αποφασισθείσα «άμεση παράταση όλων των υφιστάμενων συμβάσεων…. μέχρι περαιώσεως όλων των αναγκαίων διαδικασιών των νέων διαγωνισμών», με συνέπεια να τίθεται ευθέως ζήτημα νομιμότητας πληρωμής της δαπάνης μεταφοράς στο πλαίσιο της δοθείσας παράτασης

 

Για τη Δ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

DROIT PUBLIC AIX-MARSEILLE III

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 97 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛ. 27210 22362-92845