Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης για εργασίες της ΔΕΥΑΚ στην οδό Χρυσάνθου Παγώνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης θα τεθούν σε ισχύ αύριο Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και για τέσσερις (4) ημέρες σε σημεία του κέντρου της Καλαμάτας, προκειμένου να συνδεθεί σε φρεάτιο ο αγωγός ομβρίων στην οδό Χρ. Παγώνη. Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΥΑΚ, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πλημμύρας.

Με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τη ΔΕΥΑΚ, από αύριο Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και για τέσσερις ημέρες, ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις για τη διευθέτηση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οδών Χρ. Παγώνη και Αντωνοπούλου:

  • Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Χρ. Παγώνη μεταξύ των οδών Αντωνοπούλου και Κεφάλα, με εξαίρεση την πρόσβαση από και προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όταν είναι εφικτό.
  • Αντιδρόμηση της οδού Αντωνοπούλου, ώστε να μην εγκλωβίζονται τα οχήματα στην οδό Χρ. Παγώνη.
  • Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Χρ. Παγώνη από την οδό Ιατροπούλου έως την οδό Κεφάλα.