Προσωρινή αναστολή λειτουργίας και τηλε-εκπαίδευση για τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας & «Φάρις»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την περ.46 της παρ.2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020”, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ, αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Το προσωπικό θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών σε κοινωνικές δομές του Δήμου, ενώ όπως και στην προηγούμενη αναστολή λειτουργίας λόγω Covid-19, θα λειτουργήσει και το e-ΚΔΑΠ (τηλε-εκπαίδευσης).

Από την απόφαση εξαιρείται το ΚΔΑΠ/ΜΕΑ.

Επίσης κλειστές θα παραμείνουν και οι παιδικές χαρές του Δήμου, όπως σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19.