Προσωρινή παρέμβαση στον ανατολικό κυματοθραύστη του λιμένα Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Αυγούστου από συνεργείο, τεχνική παρέμβαση για την άρση της επικινδυνότητας στον ανατολικό κυματοθραύστη του λιμένα Καλαμάτας.

Συνιστάται μεγάλη προσοχή από πλευράς του κοινού κατά την επίσκεψη στον ανατολικό μόλο, ενώ τα παιδιά δε θα πρέπει να κυκλοφορούν σ’ αυτόν ασυνόδευτα.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για προσωρινή παρέμβαση και η οριστική θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του master plan του λιμένα Καλαμάτας.