Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα, Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμάτας οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/10.07.2023 απόφαση της ειδικής επιτροπής επιλογής.

Προς διευκόλυνση των γονέων τα αποτελέσματα της μοριοδότησης με τους σχετικούς πίνακες έχουν αναρτηθεί στον σύνδεσμο που ακολουθεί: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Στους γονείς δίνεται η δυνατότητα ένστασης για τυχόν λάθος όσον αφορά στην μοριοδότηση από 12-07-23 έως 14-07-2023.

Η κατάρτιση των οριστικών πινάκων επιλογής και των πινάκων επιλαχόντων βάσει μορίων, θα γίνει μετά το πέρας των ενστάσεων.