Προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνάντηση που είχε ο κ. Δημήτρης Μάρδας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου τον κ Δημήτρη Αυλωνίτη, συζητήθηκαν κάποιες σκέψεις με σκοπό την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του νόμου 4497/17 σχετικά με τις λαϊκές αγορές, στο πλαίσιο κάποιων βελτιώσεων του εν λόγω νόμου.

Αυτός, με τις διατάξεις του ήδη εκσυγχρόνισε το πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, απαντώντας  σε πολλά πάγια αιτήματα των παραγωγών αγροτικών προϊόντων.

Από το σύνολο των προτάσεων του κ. Μάρδα ενδεικτικά σημειώνεται ότι θα ήταν σκόπιμο να υιοθετηθεί το εξής :

Tο μέγιστο μέγεθος των πάγκων των παραγωγών και των μικροπωλητών (εμπόρων) αγροτικών προϊόντων να είναι ίδιο και να μην ξεπερνά 6 μέτρα.

Σε περίπτωση δε περιορισμού των μέτρων αυτών σε κάποια λαϊκή αγορά, το μέγεθος των πάγκων των παραγωγών δεν θα είναι μικρότερο εκείνου των μικροπωλητών αγροτικών προϊόντων.

Επίσης τονίζεται  ότι για τους  παραγωγούς  αγροτικών προϊόντων θα ήταν πιο λειτουργικό αν βρίσκονταν στο μέσον της λαϊκής αγοράς, (στο μέσον του δρόμου).

Οι μικροπωλητές αγροτικών προϊόντων να βρίσκονταν στα δεξιά τους ενώ οι πωλητές βιομηχανικών ειδών στα αριστερά τους. Ανάλογη θέση προτείνεται να κατέχουν οι τρεις κατηγορίες στις περιπτώσεις όπου υφίστανται σταυροδρόμια.

Στο κέντρο του σταυροδρομιού οι παραγωγοί και οι υπόλοιποι πέριξ αυτών.

Δημήτρης Μάρδας 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΣΥΡΙΖΑ