Προχειρότητα και ανευθυνότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συζητήθηκε έντονα τις προηγούμενες μέρες η προοπτική κατασκευής του «αλιευτικού καταφυγίου Μαραθούπολης».

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους:

– Με την 1659/27-10-17 (αρ. 43 παρ. 1, 3 – α/α ΟΠΣ 2233 – ΑΔΑ 6Τ7Υ4653ΠΓ-8Β7) πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Ειδική Υπ. Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας κλήθηκαν οι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους με καταληκτική ημερομηνία 28/2/2018. Η πρόσκληση αυτή ύψους 5 εκ. € αφορούσε προτάσεις για ένταξη έργων με προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις κ.λπ.).

– Με την 996/22-6-17 (αρ. 43 παρ. 1.2.3 – α/α ΟΠΣ 2231 – ΑΔΑ ΨΙ1Γ4653 ΠΓ-2ΑΧ) πρόσκληση του ίδιου Υπουργείου κλήθηκαν οι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους με καταληκτική ημερομηνία 31/12/18. Η πρόσκληση αυτή ύψους 35 εκ. € αφορούσε προτάσεις για ένταξη έργων χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες.

– Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 13/12/2017 εκτάκτως – εκτός ημερήσιας διάταξης – και χωρίς να μας δοθεί κανένα στοιχείο η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας, του Λιμενικού Ταμείου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας και του Δήμου Τριφυλίας για το έργο «Ανάπτυξη αλιευτικού καταφυγίου Μαραθούπολης». Σ’ αυτή την προγραμματική σύμβαση γίνεται επίκληση αφενός της εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης ανάπτυξης αλιευτικού καταφυγίου Μαραθούπολης» με αρ. πρωτ. 3885/οικ./26-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΜ 7Λ1-ΡΣΣ) της ΔΤΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου και αφετέρου της πρώτης πρόσκλησης του Υπουργείου (ΑΔΑ 6Τ7Υ4653ΠΓ-8Β7) που αφορά μελέτες και όχι έργα!
Δυστυχώς επαληθεύεται η ανησυχία μας για την προχειρότητα και την ανευθυνότητα με την οποία χειρίζεται η Περιφέρεια τα μεγάλα έργα, που ήταν και η αιτία για να ψηφίσουμε λευκό στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Η ίδια εικόνα προκύπτει μαζί με στοιχεία έλλειψης σοβαρότητας και ανικανότητας όταν:

α) Στις 13/12/2017 ο κ. Τατούλης πάλι παινευόμενος επικαλείται τους χρόνους της πρόσκλησης που αφορά μελέτες και όχι αυτής που αφορά έργα και το ίδιο κάνει στις 16/12/2017 και η κ. Νικολάου όταν στηλιτεύει και παραποιεί την στάση μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

β) Η στήριξη ενός θαλάσσιου έργου σε εγκριμένη μελέτη από τον Αύγουστο του 2013 προφανώς απαιτεί προσαρμογές, επικαιροποίηση και έλεγχο των εγκρίσεων με βάση την ισχύ της σημερινής νομοθεσίας. Αυτά πρέπει να έχουν προηγηθεί όπως και ο έλεγχος των στοιχείων νομιμότητας της ίδιας της προγραμματικής σύμβασης από το ελεγκτικό συνέδριο.

Δεν αξίζει σ’ ένα έργο που ξεκίνησε από το 1996 και το έχει τόσο μεγάλη ανάγκη η περιοχή της Τριφυλίας μετά από 22 χρόνια ν’ αντιμετωπίζεται μ’ αυτή την ανευθυνότητα και την προχειρότητα. Απαιτείται από την Περιφερειακή Διοίκηση να δείξει σοβαρότητα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση ιδιαίτερα των μεγάλων έργων.

Καλαμάτα 19/3/2018
Για την «Πελοπόννησος Πρώτα»
Ο Επικεφαλής
Νίκος Πατσαρίνος