Πρόγραμμα επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτηρίων του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκτεταμένες επισκευές, εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας, περιλαμβάνει πρόγραμμα που υλοποιείται από τα συνεργεία του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ταυτόχρονα και μέσω εργολαβιών, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, παρεμβάσεις στα σχολεία υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι εργασίες, έχουν ιεραρχηθεί από την Υπηρεσία και αφορούν παρεμβάσεις εξωτερικά και εσωτερικά των κτηρίων, όπως ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις, στέγες, τουαλέτες, προαύλια κ.ά.