Πρόγραμμα επιτάχυνσης για τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο από τον Σεπτέμβριο στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) διοργανώνει από τον Σεπτέμβριο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης για επιχειρήσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας. Το πρόγραμμα διοργανώνεται στo πλαίσιo του έργου CreaTourES – “Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg ADRION.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία «Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα» απευθύνεται σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις του δημιουργικού και πολιτιστικού κλάδου. Θα προσφέρει εκπαίδευση, εξειδικευμένη υποστήριξη και τεχνογνωσία σε επιχειρηματικές και τεχνολογικές δεξιότητες, προγράμματα καθοδήγησης (mentoring), συμμετοχή σε εκδηλώσεις και άλλες σχετικές δράσεις, καθώς και συνολικότερη προβολή και δικτύωση με επιχειρήσεις και φορείς της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας. Ειδική έμφαση θα δοθεί στη διασύνδεση των συμμετεχόντων με τους κλάδους του τουρισμού και της τεχνολογίας.

Οι δράσεις του προγράμματος, που θα ξεκινήσει στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, θα διαρκέσουν 16 εβδομάδες και θα περιλαμβάνουν σεμινάρια από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, συναντήσεις δικτύωσης και συμμετοχή σε ανοιχτές εκδηλώσεις, με στόχο οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να συνεργαστούν με μέντορες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς και να αναβαθμίσουν συνολικά την επιχείρηση ή την επιχειρηματική τους πρόταση. Θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του ΕΠΠ και σε άλλους χώρους της Πάτρας ή/και διαδικτυακά εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω της πανδημίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2021 στο email: creatures.accelerator@psp.org.gr.

Περισσότερες πληροφορίες, όροι συμμετοχής και τα έντυπα των αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών: www.psp.org.gr.