Πρόσθετα voucher για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας γνωστοποιεί προς τις μητέρες δυνητικά ωφελούμενες, που είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών αλλά δεν έλαβαν voucher τον περασμένο Ιούλιο για την συμμετοχή των παιδιών τους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Καλαμάτας, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη voucher. Το αίτημα είναι δυνατόν να υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, στη διαδρομή «Παιδικοί Σταθμοί 2017-2018 – Ειδική εφαρμογή για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (vouchers)». Για τη δήλωση χρειάζεται μόνο ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ της μητέρας, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης κενής θέσης στο ΚΔΑΠ που τους ενδιαφέρει. Σημειώνεται ότι η δήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

ΜΕ 10 ΚΔΑΠ Ο ΔΗΜΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018» με δέκα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, που θα λειτουργήσουν στα κάτωθι Δημοτικά Σχολεία:
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
• 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
• 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
• 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
• 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
• 18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
• 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
• Δημοτικό Σχολείο Λαιΐκων
• Δημοτικό Σχολείο Θουρίας
• Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών.
Στα ανωτέρω Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης θα υπάρξει, πέραν του παιχνιδιού, παροχή δομημένου προγράμματος στα κάτωθι εργαστήρια: Πληροφορικής και Ρομποτικής, Περιβάλλοντος (Πειράματα, Διάστημα, Ανακύκλωση κ.λπ.), Φιλαναγνωσίας (Αγγλικά, Γνωρίζω τον τόπο μου, Παραμύθια κ.λπ.), Αθλητισμού και Υγείας (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ κ.λπ.) και Εικαστικών (Θέατρο, Μουσική, Ζωγραφική κ.λπ.).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καλαμάτας, γραφείο 307, 3ος Όροφος – νέο Δημαρχείο, τηλ. 27213 60779.