Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή ελαστικού τάπητα σε γήπεδα του Δήμου Οιχαλίας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Οιχαλίας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο: «Κατασκευή ελαστικού τάπητα σε γήπεδα του Δήμου Οιχαλίας» στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την πρόσκληση :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ