Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΕΦ ΑΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο παγίου εξοπλισμού του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ Καν (ΕΕ) 611/14 & 615/14.

Δείτε αναλυτικά στο σύνδεσμο  www.aesampelofitou.gr

Τα αποτελέσματα των προσκλήσεων τα βλέπετε εδώ www.aesampelofitou.gr